Kanał Elbląski pomnikiem historii


Kanał Elbląski dołączył do elitarnego grona, w którym znajduje się, m.in. Westerplatte i Zamek Krzyżacki w Malborku. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jedna z form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Do tej pory to wyróżnienie nadano czterdziestu jeden zabytkom. Wśród nich są, m.in. obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.
Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź